Петок, 17 Март 2017
Чашка, 16.03.2017, Пред граѓаните на општина Чашка, Фондација „Фокус“ ја претстави интерактивната веб...
Петок, 24 Февруари 2017
Велес, 24.02.2017, Првата координативна средба на неформалната мрежа за демократија и локален развој беше...
Петок, 24 Февруари 2017
Лозово, 23.02.2017, Веб интерактивната алатка http://prioriteti.focus.org.mk/ Фондација „Фокус“ ја претстави на директни...
Вторник, 07 Февруари 2017
Почитувани, Фондација Фокус од Велес беше само една од повеќето јавно прозвани граѓански организации на...