Среда, 20 Септември 2017
„Фокус за граѓаните и за заедницата“ е мотото под кое Фондација Фокус реализира кампања во чии рамки...
Вторник, 19 Септември 2017
Пет работни средби за консултации со сите вклучени страни во процесот на јавни набавки досега беа одржани во...
Четврток, 14 Септември 2017
Фондација за локален развој и демократија Фокус учествуваше на првиот Форум на граѓански организации и...
Понеделник, 11 Септември 2017
Волонтерите од Младинскиот клуб на Фондација Фокус и од Еколошката групација Грин Пауер со заеднички сили...