Warning: getimagesize(images/maj-2013/prioriteti-promocija%201.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/maj-2013/prioriteti-promocija%202.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/javna%20rasprava%20gradsko.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/Usaid%201.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/Usaid%202.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Фондацијата „Фокус“ одржа презентација на новата веб апликација www.prioriteti.focus.org.mk изработена со подршка на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).
Целта на апликацијата е да ја зголеми интеракцијата со граѓаните во остварување на нивните права, обврски и услуги кои ги добиваат од општините.

prioriteti-promocija 1  prioriteti-promocija 2

На 26.12.2011 година во општина Градско се одржа јавна расправа по нацрт-програмите и нацрт-буџетот на општината за следната 2013 година. На расправата присуствуваа членови на Совет, претставници од општинската администрација, претставници од месни заедници и здруженија на граѓани.

javna rasprava gradsko

Пред 90 претставници на микропретпријатија, општини и локални институции на 6 декември се промовираше регионалниот центар за поддршка на микропретпријатијата  од вардарскиот регион во Велес.Преку овој регионален центар, на 100 мали и микропретпријатија ќе им се нудат обуки, секојдневна помош и консултации. На договорните органи од 9 општина, пак, ќе им се препорачаат конкретни мерки што треба да ги преземат за намалување на постојните административни и други пречки за поголемо учество на малите и микропретпријатија во јавните набавки.

Usaid 1  Usaid 2