Warning: getimagesize(images/juni/javna%20rasprava_sovet.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Потпишан договор со UNDP за зголемување на граѓанското учество во креирање на локални политики преку користење на социјалните медиуми. Проектот предвидува подготвување на интерактивна веб апликација, преку која граѓаните ќе можат да предлагаат  свои приоритети, истите да ги приоритизираат  и да ја следат нивната реализација.UNDP

На 10.12.2012 година во општина Велес се одржа јавна расправа по нацрт-буџетот на општината и програмата за работа на Совет за следната 2013 година. На расправата присуствуваа 13 учесници меѓу кои двајца  претседатели на урбани заедници, пет претставници од здруженија на  граѓани и  фондации, три членови на Совет, еден претставник од институции и двајца претставници од општинската администрација.

javna rasprava sovet