Warning: getimagesize(images/juni/javna%20gradezno.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/javna%20gradezno1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/javna%20rasprava_drugi%20programi%201.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/javna%20rasprava_drugi%20programi.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/info%20caska.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/info%20caska1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Јавната расправа по Нацрт-програмата за градежно земјиште и заштита на животна средна на просторот на општина Велес за 2013 година наменета за претставниците на месни и урбани заедници и заинтересирани граѓани се одржа на 13.11.2012 година во големата сала на општина Велес. На неа присуствуваа 81 учесник од кои 60 претставници од месни и урбани заедници, 9 членови на Советот на општина Велес, 5 претставници на општинската администрација и 7 претставници од институциите. Проекцијата на Нацрт-програмата за активностите на општината во следната 2013 година ја престави Костадин Настов, раководител на одделението за комунална инфраструктура. По истите дискутираа присутните учесници на расправата, но изнесоа и свои предлози кои не беа опфатени во нацрт- програмата.

javna gradezno  javna gradezno1

Јавната расправа по Нацрт-програмите на Општина Велес за претставниците на институции, здруженија на граѓани и фондации и граѓани се одржа на 07.11.2012 година во големата сала на општина Велес. На неа присуствуваа 78 учесници од кои 51 претставник од НВО, 5 претставници на општинската администрација, 16 претставници од институциите и 5 членови на Совет. Проекцијата на Нацрт-програмите за активностите на општината во следната 2013 година ја преставија службениците на општинската администрација. По истите дискутираа присутните учесници на расправата, но изнесоа и свои предлози кои не беа опфатени во нацрт- документите.

javna rasprava drugi programi 1  javna rasprava drugi programi

На 31.10.2012 година во организација на Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус“ и општина Чашка се одржа координативно-информативна средба на претседателите на месни заедници со претставници на општинската администрација. На средбата присуствуваа претседатели на месни и урбани заедници, претставници од општинската администрација.

info caska  info caska1