06F22C7D74DDF62CA837960837C8FCF0B185091AEE18D13788pimgpsh fullsize distr

Фондација за локален развој и демократија„ Фокус“ Велес ја унапреди соработката со општина Чашка за реализација на заеднички програмски, проектини активности и иницијативи. На средбата со градоначалникот на општината, Горан Стојановски, тимот на Фокус ја образложи потребата од меѓусебната соработка и нејзиното значење во интерес на локалната заедница. Градоначалникот Стојановски побара Фондација Фокус да и помогне на општината во обновување и развивање на граѓанскиот сектор на општина Чашка, со цел реализирање на проекти со кои ќе се унапредува локалната демократија преку вклучување на граѓанските органзиации во развојот на руралниот и планинскиот туризам. Со намера што поскоро да стартува со тие активности, Стојановски најави отворање на инфо биро во кое граѓаните ќе се информираат за сите природни убавини, обележја и знаменитости на Азот. Во рамки на програмата Civica Mobilitas  Фондација Фокус во следниот период ќе одржи дебата во општина Чашка, на која ќе се отвори потребата од поддршка граѓански организации преку која ќе се реализираат проекти од различни теми, произлезени од потребите на граѓаните. Соработката со општина Чашка и Фондација Фокус ќе ја стартува со потпишување на меморандум за соработка.

1civica

Во рамки на активностите од програмата на Фондација за локален развој и демократија Фокус, поддржана од програмата Цивика мобилитас, тимот на Фокус одржа работен состанок со претставници на бизнис заедницата во Велес.Тие имаа можност да слушнат за мисијата и визијата на Фондација Фокус, проектите кои ги реализирала во изминатиот период од нејзиното постоење како и за плановите и проектините идеи што има намера да ги реализира во иднина.

florozon1

Фондација за локален развој и демократија Фокус од Велес  присуствуваше на завршната Конференција на проектот „Развој на еколошко истражувачко новинарство“, во организација на Центарот за еколошка демократија Флорозон и Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ. Како еден од десетте регрантисти Фокус, во рамки на проектот, подготви еколошко истражувачка приказна со наслов „Еколошка бомба демнее над велешани, има ли решение за згурата од Топилница“. На конференцијата тимот на Фокус ги презентираше предизвиците со кои се соочи при подготовката на истражувачката приказна.