https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-20mg-prix/

Фондацијата ФОКУС својот институционален развој и програмските и проектни активности ги спроведува со поддршка од:

_____________________________________________________________________________________________________

Институционална поддршка за реализација на Годишните програми за работа на фондацијата за 2010, 2011 и 2012 година од програмата CIVICA Mobilitas

 • период на реализација: јанураи 2010 - декември 2012
 • износ: 3.221.280 МКД  (за 2010 год. износ од 1.342.200.00, за 2011 год. износ од 1.073.760.00 и за 2012 год. износ од 805.320.00 ден.)
 • Имплементиран од: Центар за институционален развој, Скопје
 • поддржано од: Швајцарска агенција за развој и соработка (СДЦ)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект - Кампања „Зачувај, не уништувај !!“

 • период на реалзиација: септември 2011 - декември 2011
 • износ: 43.400 МКД (Friends of Macecedonia)  32.900 МКД (Општина Велес)
 • поддржано од: Friends of Macedonia и Опшптина Велес

Проект - Младите за отворено општество - Локална младинска иницијатива


Проект - „Ние за заедницата“

_____________________________________________________________________________________________________________________

Регионален партнерски проект - ПАРТНЕРСТВО - реалност или реторика?

 • период на реализација: март - декември 2008 година
 • износ: 4 650 УСД
 • партнери: Institut za demoraciju (Institut for democracy) Hrvatska, Фондација ФОКУС Македонија, Oltenia Social Institut Romania  & University of Craiova Ceska.
 • Координатор: Regional Association for Rural Development Romania
 • поддржано од: Balkan Trust for Democracy (BTD), Fundation Soros Romania & ФИООМ

Институционална поддршка - База за волонтери 

 • период на реалзиација: ноември - декември 2007 година
 • износ: 103.460 МКД
 • поддржано од: ФИООМ

Проект - Насмевка во пижами


 Проект - Ние за нашата заедница


Проект - Општини според визија на граѓаните


 Институционална поддршка деловен простор ДОМ НА НВО за Центар за поддршка на НВО Велес