прес-конференцијата која ќе се одржи на 21.11.2007 (среда), со почеток во 11.00 часот, во просториите на Фондацијата за локален развој и демократија ”Фокус,,