https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-20mg-prix/

-Годишен извештај на Фондација Фокус за 2016 година

-Годишен извештај на Фондација Фокус за 2015 година

-Годишен извештај на Фондација Фокус за 2014 година

-Годишен извештај на Фондација Фокус за 2013 година

-Годишен извештај на Фондација Фокус за 2012 година

-Годишен извештај на Фондација Фокус за 2011 година

Годишен извештај на Фондација Фокус за 2010 година

- Годишен извештај на Фондација Фокус за 2009 година

 Годишен извештај на Фондација Фокус за 2008 година

- Годишен извештај и завршна сметка за 2007 година

- Завршна сметка за 2016 година

-Завршна сметка за 2015 година

-Завршна сметка за 2014 година

-Завршна сметка за 2013 година

-Завршна сметка за 2012 година

- Завршна сметка за 2011 година

- Завршна сметка за 2010 година

- Завршна сметка за 2009 година

- Завршна сметка за 2008 година

- Извештај од извршена независна ревизија 2016 година

- Извештај од извршена независна ревизија