https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-20mg-prix/

ort1

Во рамки на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“, финансиски поддржан од ЕУ, Организацијата ОРТ го започна менторството за институционална поддршка на Фондацијата за локален развој и демократија Фокус.

UO1

Се конституираше новиот состав на Одборот на Фондација „Фокус“ со мандат во периодот 2017 – 2020 година. Конститутивната седница се одржа на 09.10.2017 година, на која присуствуваа новите членови на одборот: Пенчо Јаневски, Љубица Јаневска, Ленче Здравкин и Стефан Каракачанов. 

Одборот, едногласно за Претседател го избра  Пенчо Јаневски, кому ова му е втор мандат.

bbejkova1

Во тек е изработката на Стратегијата за комуникација на Фондација за локален развој и демократија Фокус за период од 2017 до 2020 година.