UO1

Се конституираше новиот состав на Одборот на Фондација „Фокус“ со мандат во периодот 2017 – 2020 година. Конститутивната седница се одржа на 09.10.2017 година, на која присуствуваа новите членови на одборот: Пенчо Јаневски, Љубица Јаневска, Ленче Здравкин и Стефан Каракачанов. 

Одборот, едногласно за Претседател го избра  Пенчо Јаневски, кому ова му е втор мандат.

bbejkova1

Во тек е изработката на Стратегијата за комуникација на Фондација за локален развој и демократија Фокус за период од 2017 до 2020 година.

naslovnafocus

Велес, 09.05.2017 година  - Основачите на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“  го усвоија новиот Стратегиски план за развој на фондацијата во периодот 2017 – 2020 година. Документот се креираше низ процедура на вклученост на повеќе заинтересирани страни за работата на фондацијата. Стратегискиот план беше подготвен од консултант заедно со менаџментот на Фокус.