https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-20mg-prix/

Фондацијата  за локален развој и демократија ФОКУС – Велес во соработка со Фондацијата Институт отворено општество - Македонија,  за потребите на проектот „Живеење во мултиетничка средина – граѓани со еднакви права, можности и заштита“, кој е кофинансиран од  Европската комисија во рамките на Кампања 4 на Европската иницијатива за демократија и човекови права (EIDHR): унапредување на еднаквоста, толеранцијата и мирот и од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ), распишува конкурс за прием на eден локален координатор, со работно време од 80% работни часови месечно,  до  завршување на проектот.

Во деновите 14 и 15 декември 2007 година, Основачите и членовите на Управниот одбор на Фондацијата ФОКУС, одржаа работиолница на која се дефинираше Стратегијата за развој на Фондацијата за локален развој и дем ократија ФОКУС Велес за периодот 2008 - 2012 година.

Во деновите 27 и 28 октомври 2008 година (сабота и недела), на хотел Романтик, ќе се одржи дводневна работилница за подготовка на Стартегија за развој на Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС во периодот 2008 - 2012 година. На работилницата учествуваат основачите на фондацијата, членовите на Управнит одбор и Надзорниот одбор заедно со волонтерите во фондацијата ФОКУС.