https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-20mg-prix/


Warning: getimagesize(images/april-2012/knigi_peace%20corps.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

naslovnafocus

Велес, 09.05.2017 година  - Основачите на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“  го усвоија новиот Стратегиски план за развој на фондацијата во периодот 2017 – 2020 година. Документот се креираше низ процедура на вклученост на повеќе заинтересирани страни за работата на фондацијата. Стратегискиот план беше подготвен од консултант заедно со менаџментот на Фокус.

Велес, 11.04.2017 годиина. Фондација за локален развој и демократија„ Фокус“ го подготвува новиот стратешки документ за периодот 2017 – 2020 година. Тимот на Фондацијата на крајот на месец март и на почетокот на април одржа две средби со косултантот Бети Деловска од Центарот за компетенции и сертификации од Скопје избрана за изработка на стратегискиот документ. На средбите проектно ангажираните лица со Деловска направија анализа на досегашната работа на Фондацијата, на капацитетите и ресурсите со кои располага, ги идентификуваа слабостите и предностите при тоа беа одредени и насоките на развојните правци на Фокус.
Проектно ангажираните лица во Фокус се согласија визијата и мисијата на Фондацијата да остане иста односно и понатаму Фондацијата да работи на промоворање и унапредување на демократијата и граѓанското општество, да ги развива и поддржува иницијативите кои се темелат на добро управување и одговорни граѓани, да придонесува за вклучување на граѓаните во процесите на одлучување на локално ниво како и во развојот на социјалните и економските процеси во локалната заедница, во регионот и во државата.

Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус,, доби донација од 165 книги од различни области  од Мировен Корпус Македонија. Со оваа донација библиотечниот фонд на Фокус се зголеми за нови 125 наслови. Од донираните 165 книги Фокус предаде 16 наслови на Извидничкиот Одред ,,Димитар Влахов,, од Велес за нивните потреби. Сите останати книги стојат на располагање на останатите здруженија на граѓани и фондации во градов и може да се видат секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот во Фондацијата.

knigi peace corps