Warning: getimagesize(images/juni/kinozip%204.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/kinozip%202.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/poseta%20opstina.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/poseta%20opstina1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/mladinski%20prioriteti.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/mladinski%20prioriteti1.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Велес, 03 март 2014 - -во велешкиот театар „Ј.Х.К Џинот“ започна проекција на документарни филмови. Проекцијата беше иницирана од страна на младинскиот клуб Медиа/Арт, како дел од Младински Образовен Форум во Велес и истата се реализираше благодарение на поддршката и соработката со Make Dox коишто преку документарни филмови ги едуцираат младите.

kinozip 4  kinozip 2

На  01.11. 2012 година  младите од Велес беа во посета на својата општина, со цел да се запознаат со работата на Советот и градоначалникот, како и секторите кои постојат во рамките на општината. За време на оваа посета, младите од страна на претставници на општината беа информирани за надлежностите на локалната самоуправа, како граѓаните може да ги остварат своите права, како младите можат да поднесат претставка и иницијатива до општината и за кои прашања и области можат истите да се поднесат.

poseta opstina  poseta opstina1

На 31.10.2012 година во просториите на Фондација „Фокус“ се одржа работилница за утврдување на приоритети на младите во општина Велес. На истата присуствуваа 15 учесници и тоа од следниве младински организации: Младински клуб при Фондација „Фокус“, Извиднички одред  „Димитар Влахов“, Клуб на млади „Црвен Крст“ Велес, Младинскиот Образовен Форум и  Студентскиот парламент при Техничко -технолошкиот факулет од Велес.

mladinski prioriteti  mladinski prioriteti1