Warning: getimagesize(images/juni/mladinsi%20prava.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/mladinski%20prava1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Mладите од Велес учествуваа на локалниот настан „Изборот е младински”, чија цел беше да ги едуцира и запознае младите со основните граѓански и политички права, слободи и одговорности, и да ги поттикне на акција за нивно остварување.

mladinsi prava  mladinski prava1

Дел од вработените и волонтерите во Фондација „Фокус“ беа обучени за спроведување на програмата за интеграција на млади.

obuka uzus  obuka uzus1

На 26 учесници во циклусот на обуки за Младински активизам во просториите на Фондацијата Фокус им беа доделени сертификати за обуките на тема Младински политики, Слобода на здружување, Граѓански иницијативи и Аргументирано изразување.

sertifikati1  setifikati2