Warning: getimagesize(images/april-2012/poraki-ucilista%203.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/mart-2012/Yes%20Fondacija%201.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/stories/2011/mladinski%20prioriteti.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Во рамки на кампањата „Има начин да се активираш“, членовите на Младинскиот клуб при Фондација „Фокус“ ги посетија четирите средни училишта ОССУ „Јовче Тесличков“, ОССУ „Димитрија Чуповски“, ОССУ „Коле Неделковски“ и ОСУ Гимназија „Кочо Рацин“  во Велес со цел да им овозможат на средношколците да ги презентираат своите идеи  и преку мотивирачки пораки директно да се вклучат во активностите кои ги нуди Клубот.             

   poraki-ucilista  poraki-ucilista 3

Фондацијата за локален развој и демократија “Фокус“ на 23.02.2012 год

ина одржа обука на тема „Градење на капацитети на младите за вработување и самовработување“.

Yes Fondacija 1


Обуката ги опфати темите за унапредување на комуникацијата, изработка на личен акционен план за развој, подготовка за интервју, изработка на CV и бизнис план, а ја спроведе Наташа Петкова обучувач од YES Фондација од Скопје.

На 01.11.2011 во просториите на Фондацијата „Фокус“ се одржа работилница за утврдување на приоритети на младите во општина Велес. На истата присуствуваа 10 учесници и тоа: Младински клуб при Фондација „Фокус“, Извиднички одред „Димитар Влахов“, Клуб на млади „Црвен Крст“Велес, ЦИР „Виготски“,  „Чекори на Младите“ и од Студенстскиот парламент при Техничко -технолошкиот факулет од Велес.