Warning: getimagesize(images/juni/reupotreblivi%20materijali%202.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/reupotreblivi%20materijali%201.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/izlozba%20mladi%203.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/izlozba%20mladi%201.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/na%20veles%20mu%20treba%201.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/na%20veles%20mu%20treba%204.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Велес, 19 јуни 2015 -  Медиа Арт клубот на Младинскиот образовен форум од Велес го организираше завршниот настан од модулот ,,Реупотребливи материјали", каде беа изложени изработените кукли,накит,честитки и брошови. Целта на натанот "И старотото може да биде ново" е да се информираат не само младите, туку и другите граѓани во Велес за рециклирање и реупотреба на отпад со намена во други облици и предмети.

reupotreblivi materijali 2   reupotreblivi materijali 1

Велес, 27 декември 2014 - во Кафе бар Чао се одржа Изложбата на фотографии со наслов „Визуелно пишување“, како завршен настан на Медиа Арт клубот во Велес. Изложбата претставува селекција од најдобро изработените дела, кои не само што за краток период успеаа да постигнат едно солидно техничко ниво на изработка, туку и внесоа особен личен израз, поради кој исходот од работилниците е повеќе од успешен.

izlozba mladi 3   izlozba mladi 1

Велес, 12 декември 2014 - на импровизиран ѕид, случајните минувачи имаа можност да ги искажат своите размислувања и идеи како Велес да биде подобро место за живеење. На Велес му треба......  беше насловот на настанот за промоција на иницијативата за креирање на локален младински  совет.

na veles mu treba 1    na veles mu treba 4