Warning: getimagesize(images/juni/lms-trening%203.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/lms-trening%204.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/lms-trening%201.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/lms-trening%202.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/mladi%20za%20veles%204.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Warning: getimagesize(images/juni/mladi%20za%20veles%201.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/focusmk/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 468

Велес, 28 ноември 2014 - презентацијата на структурата на органите на локалната самоурава и нејзините надлежности беше последниот тренинг обука од низата тренинзи кои Младинскиот Образовен Форум ги организира со цел креирање Младински Локален Совет.
Работењето и начинот на функционирање и дејствување на локалната самоуправа се многу важни за младите кој се вклучени во иницијативата за формирање совет на млади.

lms-trening 3   lms-trening 4

Велес, 18 октомври 2014 - стартуваше првиот тренинг  за формирање младински совет во Велес. Проект на младински образовен форум и Фондацијата фокус. На тренингот,  насловен „Младински политики, младинско учество, волонтерство и младинска работа“ младите активисти се запознаа со начинот на креирање младински политики, кои нив ги засегаат на локално ниво, како и нивна зголемена ангажираност во подобрување на локалната заедница, но и запознавање со начинот како тие можат дирекно да учествуваат во тој процес.

lms-trening 1   lms-trening 2

Велес, 16 јуни 2014 - под насловот „Млади за Велес“ во просторот на Младинскиот парк беа поставени штандови на неколкуте граѓански организации на младите од Велес кои се промовираа себеси но истовремено и ги искажаа своите желби. Целта на настанот како што потенцираа од организаторите Фондацијата „Фокус“ од Велес е да се поттикнат младите да ги искажат своите приоритети и со тоа да влијаат да се промени нивниот живот и да имаат повеќе места за движење и забавување.

mladi za veles 4   mladi za veles 1