Управниот одбор на Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС - Велес, ќе ја одржи својата шеснаесетта седница.
Седницата ќе се одржи на 09. 11. 2010 год. (вторник) со почеток во 19.30 часот, во просториите на Фондацијата.

 

Вработените во Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус,, на 23 и 24 септември во просторот на Фондацијата присуствуваа на обука за стратешко планирање спроведена од Ненад Апостолски, обучувач-консултант од Центарот за деловна соработка од Скопје.

Целта на обуката беше да се зајакнат капацитетите на вработените во Фондацијата за стратешко планирање. Во двата предвидени дена за обука се помина низ неколку клучни сегменти кои придонесуваат за подобро и поефикасно планирање. Планирањето се заснова на  мисијата и визијата на Фондацијата,  по претходно изработената SWOT и  PESTLE анализа и дефинирани предлог стратешки цели за следната 2011 година.
По оваа обука кон крајот на октомври ќе следи втора работилница, на која ќе биде дефинирана  предлог Годишната програма на Фондацијата.

Обуката е во рамки на институционаланта поддршка која Фокус изминатава година ја има од Центарот за институционален развој ЦИРа во рамки на програмата CIVICA Mobilitas финансиски поддржана од SDC.

Ве поканувам да присуствувате на петанаесетата седница на Управниот одбор на Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС – Велес.  Седницата ќе се одржи на ден 08 јули 2010 година (четвтрток) со почеток во 18.00 часот,  во големата сала на Фондацијата.