Свети Николе, 28 март 2016, Креативките од Свети Николе, учеснички во проектот „Економско јакнење на жените од Вардарскиот регион“ на Фондација „Фокус“ и на словенечката „ИРД“, ги изложија своите креативните изработки во изложбена витрина поставена во ресторанот „Москва“ на Славјански универзитет во Свети Николе. Во оваа активност на поставување на производите, учествуваа и самите тие, покрај одговорниот тим за реализација на проектот.
Станува збор за стотина изработки за кои беше обезбедено место во изложбените витрини.

sv.Nikole 3 1  sv.Nikole 4

Куманово, јуни, 2014 - Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки во Куманово го одбележа проширувањето на услугите на центарот за јавни набавки во североисточниот регион. На настанот беа претставени можностите што сега покрај за микропретпријатијата од вардарскиот, ќе бидат достапни и за тие од североисточниот регион.
„Микропретпријатијата се признати во целиот свет како важни елементи на националните економии кои придонесуваат значително кон зголемување на вработувањето и намалување на сиромаштијата“, рече директорот на мисијата на УСАИД, Џејмс Стаин. „Иако пазарот на јавни набавки се проценува на околу 1,2 милијарди долари годишно, микропретпријатијата традиционално не учествуваат во него. Ние сакаме да го промениме тоа“.

obuka-kumanovo