grad2

За посебни заслуги и придонес во развојот и афирмацијата на општината, општина Градско и додели благодарница на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ Велес. Благодарницата Фокус ја доби по повод денот на општината, 16 декември.  Тимот на Фокус се заблагодари на општина Градско, а Фондацијата и понатаму останува отворена за взаемна соработка, секогаш кога граѓаните и нивните  проблеми се приоритети и цели на работењето на општините.

grad1

Оваа благодарница значи голема чест но и уште поголема обврска за идната соработка и посветеност на Фокус  на потребите на граѓаните и развој на локалните заедници.