Велес, 06 јули 2016, Водичот за улогата на комисијата за заштита на конкуренција денеска беше промовиран пред велешани во просториите на Фондација Фокус.
Малите, микро и средни претпријатија во Велес па и оние поголемите не знаат како да се заштитат од нелојалната конкуренција на пазарот. Тие се соочуваат со конкуренција но не знаат кој е органот кој може може да ги заштити од неа. Ова се резултатите од испитувањата што ги спроведе Фондацијата за локален развој и демократија Фокус во соработка со Македонскиот центар за европско образование меѓу педесетина фирми во Велес.

promocija vodic 3

Струга, 20 мај 2016 година, Петнаесет микропретпријатија од Струга учествуваа на целодневната обука за јавни набавки која се спроведе во рамки на УСАИД проектот за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки. На обуката на микро и малите претпријатија од сертифициран обучувач им беше презентиран целокупниот процес на јавни набавки и детално им беше доближен начинот на кој тие може да учествуваат во овој процес. Присутните претставници на претпријатијата по завршување на обуката секојдневно може да ги користат услугите од Регионалниот центар за јавни набавки доколку се соочат со какви било проблеми со јавните набавки.

obuka struga

Охрид, 19.05.2016 година, Дваесет и еден претставник на микро и мали претпријатија од општина Охрид присуствуваа на целодневната обука посветена на вклучување и активно партиципирање во процесот на јавни набавки.
На обуката микро и малите претпријатија се запознаа со целокупниот процес на јавни набавки, како тој се спроведува, кои се можностите и начините за негово практикување. По оваа обука претпријатијата секојдневно ќе може да ги користат услугите на Регионалниот центар за јавни набавки доколку се соочат со какви било проблеми со јавните набавки.

obuka ohrid