Велес, 06.04.2017, Во рамки на програмата Civica mobilitas, во просториите на Фондација „Фокус“ се одржа втората координативна средба на неформалната мрежа за локален развој. На средбата присуствуваа претставниците на Граѓански организации од општините Велес, Лозово, Градско и Чашка.

vtora koordinativna sredba 3

Велес, 24.02.2017, Првата координативна средба на неформалната мрежа за демократија и локален развој беше одржана во просториите на Фондација „Фокус“. На истата присуствуваа шест граѓански организации од општините Велес, Лозово, Градско и Чашка.


На воведната средба претставниците на организациите предложија конкретни граѓански проблеми што се од приоритетно значење во локалните заедници, а кои на средбите што следуваат ќе се развијат во граѓански иницијативи кои ќе се спроведат во некоја од четирите општини.

Информативната средба е во рамките на програмата Civica mobilitas.