Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Naslovna

01.03.2021

Спроведена теренската анкета во град Велес и населените места Иванковци, Г.Оризари , Башино Село и Бузалково.

1

Денеска, 26.02.2021 година, во населба Горно Оризари, Фондација за локален развој и демократија „Фокус “ ја започна анкетата којашто е дел од активностите на проектот: „Еднаквост за одржлив развој на заедницата – Креирање на база на податоци за родово буџетирање “ , наменета за родители на ученици и ученички од основно и средно образование.

anketirawe fin

Со цел да се детектираат проблемите и предизвиците со кои учениците се соочуваат во онлајн наставата во општински основни училишта во Велес како и во населените места Иванковци, Башино Село, Горно Оризари и Бузалково како и во четирите општински средни училишта во тек анкетирање на близу 1500 ученици.