Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1


ROB 1

Серијата активности поврзана со работа во фокус групи, интервјуа и разговори во рамки на проектот „ Еднаквост за одржлив развој на заедницата – Креирање на база на податоци за родово буџетирање“ започна во среда, на 17.03.2021 година кога проектниот тим на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ ја одржа првата фокус група со родители на ученички и ученици.

Naslovna

01.03.2021

Спроведена теренската анкета во град Велес и населените места Иванковци, Г.Оризари , Башино Село и Бузалково.

1

Денеска, 26.02.2021 година, во населба Горно Оризари, Фондација за локален развој и демократија „Фокус “ ја започна анкетата којашто е дел од активностите на проектот: „Еднаквост за одржлив развој на заедницата – Креирање на база на податоци за родово буџетирање “ , наменета за родители на ученици и ученички од основно и средно образование.