Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

viber image 2021 02 02 13 43 0

Фондација за локален развој и демократија „ФОКУС“ Велес, имплементирајќи го проектот „Еднаквост за одржлив развој на заедницата – Креирање на база на податоци за родово буџетирање“ на донаторот ЦРПМ , со цел е детектирање на потребите и предизвиците со кои се соочуваат учениците и ученичките, особено во време на пандемија предизвикана од Ковид-19, објавува:

FoliivoZelenagradinaMacaOvcarova fin

Вработените во фабриката за шински возила „Колска“ ги подготвија фолиите според изработените скици на дипл. архитектка Цветанка Саздова, волонтерка на Фондација “Фокус“. Работниците исто така ги монтираа во дворовите на клон „Ѕвончица“ на ОЈУДГ „Димче Мирчев“ и на ПОУ „Маца Овчарова“ во Велес на 1 февруари 2020 година.

Zasadenitui1

Дрвореди од туи се засадени на 28 декември 2020 година викендов во дворовите на посебното основно училиште „Маца Овчарова“ и на клонот на ОУЈДГ „Димче Мирчев“ што се наоѓаат на левата страна на Велес. Ги засадија акцијашите ветерани на Работната бригада „Кочо Рацин“, поддржувачите на „Фокус“ и вработените откако претходно се ископаа дупките.