Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

viber image 2020 12 10 15 18 25

Според подготвените Планови, од страна на психолозите во двете партнерски институции на Фондација „Фокус“, имплементирањето на активностите од проектот „Зелени детски градини“ започна со едукативен час на кои децата и учениците го изгледаа едукативниот детски филм „Семенко“.

02

На писмата со барање на донации во палети што Фондација „Фокус“ ги испрати до компаниите „Хемомак“ Велес и „Ронтис“ Велес стигна потврден одговор.

Proekt CRPM fin

Проектот „Еднаквост за одржлив развој на заедницата – Креирање на база на податоци за родово буџетирање“ на „Фокус“ на 7 декември 2020 е избран за регрант од страна на ЦРПМ.