Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

viber image 2020 12 04 15 29 43

 

Според подготвените Планови, од страна на психолозите во двете партнерски институции на Фондација „Фокус“ имплементирањето на активностите во првата, поточно клонот „Ѕвончица“ започна на 21 септември 2020 со симболично засадување на туја како и на садници со цветни аранжмани додека почетокот во ПОУ „Маца Овчарова“ се случи на 7 Октомври 2020 година.

Polevanjesoucitelka

Се полнат со род на магдонос, нане и хербални растенија жардиниерите и секојдневно се следи процесот на растење со помош на креативните метра во ПОУ „Маца Овчарова“. При посетата на проектниот тим на училиштето, на 2 ноември 2020 година, учениците со помош на наставниците ги наводнуваа, плевеа и набљудува засадените растенија.

OlevoPOUMacaOvcarova1

Со учениците на ПОУ „Маца Овчарова“, денес, 15 октомври 2020 година се одржа втората едукативна работилница во која учениците во градината продолжија да се едуцираат за значењето на дрвјата за чист воздух во животната средина.