Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

OlevoPOUMacaOvcarova1

Со учениците на ПОУ „Маца Овчарова“, денес, 15 октомври 2020 година се одржа втората едукативна работилница во која учениците во градината продолжија да се едуцираат за значењето на дрвјата за чист воздух во животната средина.

Oleedukator fin

Во клонот „Ѕвончица“ со малите пријатели на Фокус денеска, 15 октомври 2020 година, се одржа работилница на која учесниците во проектот беа едуцирани за значењето на дрвјата за чист воздух во животната средина. Децата прво раскажаа импресии од секојдневното набљудување на засадените билки и мешункасти плодови во жардиниерите на претходните едукативни работилници.

POU1

Училишната зелена детска приказна во ПОУ „Маца Овчарова“ започна на седми октомври 2020 година и убаво се совпадна со „Детската недела“, која секоја година се одбележува од 5 до 9 октомври со разни активности. Автор на приказната е Фондацијата за локален развој и демократија „Фокус“-Велес преку прооектот „Зелени детски градини“.