Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

lencepredkuka fin

На 4 ноември 2019 година започна мапирањето на семејствата во социјален ризик кои живеат во централното градско подрачје на градот. Тие се евидентираат како една од активностите на проектот „Е-база на добро спакувани податоци за граѓани од социјално ранливи групи“ што партнерски го реализраат „Хаус од хоуп - Ленче Здравкин“ и Фондација „Фокус“.

Anceitomcenaslovna fin

На 11 октомври 2019 година во Велес се одржа меѓусебна консултативна средба на грантистите на граѓанските организации од неформалната мрежа за банкарство со храна во Велес.

Crvenkrst selfi

На 7 октомври 2019 година во просториите на Општинската организација на Црвен Крст во Велес се одржа работната средба на извршната директорка на Фондација „Фокус“ Убавка Јаневска и претседателката на „Хаус оф хоуп“ Ленче Здравкин со цел да се запознаат со проектните активности секретарот Орце Николов, вработените и волонтерите.