Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

lencevercavesa fn

На 22 ноември 2019 година, извршната директорка на Фондација „Фокус“ Убавка Јаневска и претседателката на „Хаус оф хоуп“ Ленче Здравкин остварија работна средба со претставничките на општина Велес на која беше промовиран проектот.

lencepredkuka fin

На 4 ноември 2019 година започна мапирањето на семејствата во социјален ризик кои живеат во централното градско подрачје на градот. Тие се евидентираат како една од активностите на проектот „Е-база на добро спакувани податоци за граѓани од социјално ранливи групи“ што партнерски го реализраат „Хаус од хоуп - Ленче Здравкин“ и Фондација „Фокус“.

Anceitomcenaslovna fin

На 11 октомври 2019 година во Велес се одржа меѓусебна консултативна средба на грантистите на граѓанските организации од неформалната мрежа за банкарство со храна во Велес.