Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

viber image 2021 04 05 14 05 19

Воспоставување на Локалнa лидерскa групa (ЛЛГ) со околу 10-20 членови во Општина Велес, која што ке поседува вештини за соработка, застапување или лобирање за Ромската заедница во однос на теми како што се домување, образование, здравје и урбанизација ќе биде формирана како дел од проектот „Оддржлив урбан развој на Ромските заедници“. ЛЛГ ке ја формира Фондација Фокус во соработка со донаторот на проектот Здружение за хумано домување Хабитат Македонија.  

viber image 2021 03 31 16 25 28

01.04.2021

Проектниот тим ја одржа третата фокус група на која присуствуваа Претседателот на Советот на Општина Велес, Кирил Гајдов и членките од советничките групи на СДСМ со коалиционите партнери, Надица Калузарова и на ВМРО ДПМНЕ со коалиционите партнери, Каролина Попова. Средбата се одржа на 30.03.2021 (вторник ) . 

viber image 2021 04 05 13 35 5102

Фондација Фокус како соработник во реализацијата на проектот “Оддржлив урбан развој на Ромските заедници„ кој е поддржан од здружението за хумано домување “Хабитат-Македонија„ и Општина Велес започна со реализација на дел од почетните активности преку дистрибуција на информативни летоци на граѓаните кои живеат во реоните “Спомен Костурница„ во близина на Железен Мост и Карпа Маале во Велес.