Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

viber image 2020 12 04 15 29 43

 

Според подготвените Планови, од страна на психолозите во двете партнерски институции на Фондација „Фокус“ имплементирањето на активностите во првата, поточно клонот „Ѕвончица“ започна на 21 септември 2020 со симболично засадување на туја како и на садници со цветни аранжмани додека почетокот во ПОУ „Маца Овчарова“ се случи на 7 Октомври 2020 година.

Во детската градинка и во училиштето се спроведоа донаторски акции на стаклени тегли со учество на голем број на родители.

viber image 2020 12 04 15 31 36

viber image 2020 12 04 15 31 46

viber image 2020 12 04 15 32 10

Теглите послужија за изведување на проектната активност „Креативна работилница за украсување на тегли“ и потоа се наполнија со хумус и се засадија пченица и леќа за да започне процесот на набљудување од страна на децата или процесот на `ртење и развој на семето до стебло.

viber image 2020 12 04 15 36 38

viber image 2020 12 04 15 36 54

viber image 2020 12 04 15 37 27

И родителите на децата кои се образуваат во ПОУ „Маца Овчарова“ испратија тегли за првата активност „Креативна работилница за украсување на тегли“. Таму се спроведоа две креативни работилници, затоа што активностите море да течат во две групи, првата од III до V одделение и втората од VI до IX одделение.

viber image 2020 12 04 15 44 02

viber image 2020 12 04 15 44 01

Бидејки во дворот на детската градинка во клон “Ѕвончица“ дозволуваше ѕидовите да бидат украсени со многу цветови, билки, сонца и насмевки, вредните млади учесници во проектот заедно со воспитувачките, негователките и техничкиот персонал, дополнително ја разубавија Зелената детска градина со цртежи. Повеќето сонца треба да придонесат за садените и изртени никулци на пченица, магдонос, нане и леќа.

viber image 2020 12 04 15 45 17