Публикации

policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Фондацијата ФОКУС својот институционален развој и програмските и проектни активности ги спроведува со поддршка од:

 

 

 1. Институционална поддршка деловен простор ДОМ НА НВО за Центар за поддршка на НВО Велес поддржано од: Општина Велес, ФИООМ, Швајцарска Агенција за развој и соработка период 2005 - 2015 година,
 1. Институционална поддршка - База за волонтери поддржано од: ФИООМ во износ: 103.460 МКД (2007)
 1. „Општини според визија на граѓаните“, поддржан од ФИООМ во износ од 16.000 УСД;
 1. „Ние за заедницата“, поддржан од Владата на Р.Македонија во износ од 5.000 УСД;
 1. „Насмевка во пижами“, поддржан од УСАИД, ИТЗ и ЦИРа во износ од 5.500 УСД;
 1. Партнерство-Реторика или реалност?“, партнерски проект поддржан од Institut za demoraciju (Institut for democracy) Hrvatska, Oltenia Social Institut Romania  & University of Craiova Ceska.Координатор: Regional Association for Rural Development Romaniа поддржано од: Balkan Trust for Democracy(BTD), Fundation Soros Romania & ФИООМ во износ од 4.000 УСД;
 1. „Ние за заедницата“, поддржан од УСАИД и ИТЗ во износ од 30.500 УСД
 1. „Воспоставување Фонд за поддршка“, поддржан од КОНЕКТ во износ од 9.000 УСД;
 1. „Живеење во мултиетничка средина: граѓани со еднакви права, можности и заштита“, партнерски проект поддржан од Европска комисија и ФИООМ;
 1. Млади за отворено општество-локални младински иницијативи“, поддржан од МОФ во износ од 10.000 УСД (2008-2010);
 1. „Акција за Европа“, поддржан од ФИООМ во износ 10.000 УСД (2009-2010).
 1. „Граѓани за Европска Македонија“ поддржан од ФООМ во висина 10.300 УСД (2010)
 1. Институцинален грант за поддршка“ поддржан од ЦИРа и SDC во висина од 27.784 УСД(2010), 22.195 УСД (2011) и 14.102 УСД (2012) или вкупно 64.081 УСД
 1. „Мал Проект – Горно Јаболчиште“, поддржан од Германска Амбасада во износ од 13.815 УСД (2011)
 1. „Зачувај, не уништувај“, поддржан од Пријатели на Македонија, во износ од 1.000 УСД (2011)
 1. „Поддршка на центри на заедницата“ поддржан од ФООМ  во висина од 9.346 УСД (2012)
 1. Дневен центар за лица со инвалидност и нивна инклузија во општественото живеење“ во партнерство со Здружението на лица со церебрална парализа поддржан од од Лудвиг Болцман-Институт за човекови права (БИМ-ФВ) во висина од 11.434 УСД (2012)
 1. „Промоција на убавините на Чашка“ поддржан од Лудвиг Болцман-Институт за човекови права (БИМ-ФВ) во висина од 4.317 УСД (2012)
 1. Проект на УСАИД за пристап на микропретпријатија до јавните набавки“ во соработка Центар за граѓански комуникации, поддржан од УСАИД во висина од 84.878 УСД (април 2012 – март 2017)
 1. Проект „Ден на Европа“, поддржано од Европска делегација на Македонија, во износ од 5.000,00 УСД, мај, 2013 година
 1. „Креирање веб апликација prioriteti.focus.org.mk, финансиски поддржан од УНДП, во износ од 14.400 УСД, (2012-2013)
 1. Коалиција за буџетски мониторинг, поддржан од Европска унија,во износ од 5.800,00 УСД  (јуни 2015-јуни 2016)
 1. Економско зајакнување на жените од Вардарски плански регион, поддржан од Министерство за надворешни работи на Република Словенија, во износ од 88.000,00 УСД (јануари 2014- септември 2016)
 1. Институциоанлен грант од Програмата CIVICA Moblitas II на SDC имплементирана од NIRAS; SIPU и MCMS во висина  2.504.806,00 денари,   (01.04.2016 до 30.03.2018)
 1. "Еколошка бомба демне над Велес, има ли решение за топилничарската згура?" во рамки на проектот „Развој на еколошко истражувачко новинарство“ поддржан од програмата за грантови "Поддршка на граѓански организации во Службата за граѓанско општество и слободата на медиумите акција 2014 EuropeAid / 136-992 / DD / ACT / MK, “ на Центарот за еколошка демократија Флорозон, Скопје и Здржението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, Скопје,  во висина од 4500 ЕУР (2016)
 1. Младите за отворено општество – локални младински иницијативи на Младинскиот образовен  форум, во висина од  137.700,00 МКД (2016)
 1. „Поддршка за јакнење на правните и финансиските капацитети“ финансиски поддржан од ФООМ, во износ од 10.650,00$, ( 01.04.2017 – 10.03.2018 год.
 1. Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки“ на Центарот за граѓански комуниакции (ЦГК), Скопје, финансиски поддржан од Civil Society and Media Program 2015 EuropeAid/151569/DD/ACT/MK во висина од 18.720,00 ЕУР