Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

FoliivoZelenagradinaMacaOvcarova fin

Вработените во фабриката за шински возила „Колска“ ги подготвија фолиите според изработените скици на дипл. архитектка Цветанка Саздова, волонтерка на Фондација “Фокус“. Работниците исто така ги монтираа во дворовите на клон „Ѕвончица“ на ОЈУДГ „Димче Мирчев“ и на ПОУ „Маца Овчарова“ во Велес на 1 февруари 2020 година.

Zasadenitui1

Дрвореди од туи се засадени на 28 декември 2020 година викендов во дворовите на посебното основно училиште „Маца Овчарова“ и на клонот на ОУЈДГ „Димче Мирчев“ што се наоѓаат на левата страна на Велес. Ги засадија акцијашите ветерани на Работната бригада „Кочо Рацин“, поддржувачите на „Фокус“ и вработените откако претходно се ископаа дупките.

viber image 2020 12 10 15 18 25

Според подготвените Планови, од страна на психолозите во двете партнерски институции на Фондација „Фокус“, имплементирањето на активностите од проектот „Зелени детски градини“ започна со едукативен час на кои децата и учениците го изгледаа едукативниот детски филм „Семенко“.