Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Polevanjesoucitelka

Се полнат со род на магдонос, нане и хербални растенија жардиниерите и секојдневно се следи процесот на растење со помош на креативните метра во ПОУ „Маца Овчарова“. При посетата на проектниот тим на училиштето, на 2 ноември 2020 година, учениците со помош на наставниците ги наводнуваа, плевеа и набљудува засадените растенија.

OlevoPOUMacaOvcarova1

Со учениците на ПОУ „Маца Овчарова“, денес, 15 октомври 2020 година се одржа втората едукативна работилница во која учениците во градината продолжија да се едуцираат за значењето на дрвјата за чист воздух во животната средина.

Oleedukator fin

Во клонот „Ѕвончица“ со малите пријатели на Фокус денеска, 15 октомври 2020 година, се одржа работилница на која учесниците во проектот беа едуцирани за значењето на дрвјата за чист воздух во животната средина. Децата прво раскажаа импресии од секојдневното набљудување на засадените билки и мешункасти плодови во жардиниерите на претходните едукативни работилници.