Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Untitled design 4

12.05.2021

Проектниот тим ја одржа четвртата фокус група со претставниците на Одделението за јавни дејности при Општина Велес, адиминистративни службеници како инспекторката за образование, Елена Тевчева и Раководителката Верица Тодоровска. Фокус групата се одржа на платформата ЗООМ на ден 6 мај, четврток . Фокус групата започна со претставување на проектот од страна на проектниот координатор Ангела Давчевска ги информираше присутните дека проектот започна со анкетирање на учениците и ученичките и нивните родители, фокус групи со Комисија за еднакви можности на мажите и жените,Претседателот на Советот и членови на Советот на Општина Велес како и директорите и директорките на средните и основните училишта , чиишто мислења , како и на присутните, ќе се земат во предвид при изработка на анализа што јавно ќе се презентира на завршен настан.

viber image 2021 04 05 14 05 19

Воспоставување на Локалнa лидерскa групa (ЛЛГ) со околу 10-20 членови во Општина Велес, која што ке поседува вештини за соработка, застапување или лобирање за Ромската заедница во однос на теми како што се домување, образование, здравје и урбанизација ќе биде формирана како дел од проектот „Оддржлив урбан развој на Ромските заедници“. ЛЛГ ке ја формира Фондација Фокус во соработка со донаторот на проектот Здружение за хумано домување Хабитат Македонија.  

viber image 2021 03 31 16 25 28

01.04.2021

Проектниот тим ја одржа третата фокус група на која присуствуваа Претседателот на Советот на Општина Велес, Кирил Гајдов и членките од советничките групи на СДСМ со коалиционите партнери, Надица Калузарова и на ВМРО ДПМНЕ со коалиционите партнери, Каролина Попова. Средбата се одржа на 30.03.2021 (вторник ) .