Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Фондацијата „Фокус“  додели  уште една  финансиска помош за плаќање на  партиципација на една студентка за упис  на Факултетот за безбедност  при универзитетот „Св.Климент Охридски„  во државната квота за  учебната 2012/2013 година.

kasi 003

Фондација „Фокус“ предаде дел од  донираната облека и обувки на Здружението на трудови инвалиди од Велес кои понатаму ќе ја поделат на членовите и лицата на кои таков вид на помош им е потребна. Со ова заврши и последната дарителна акција, во која граѓаните самоиницијативно донираа.  

alista penzioneri  alsiata penzioneri1

Фондација „Фокус“  реализираше уште една успешна дарителна акција. Препознавајќи ја благородната мисија на Фондацијата, граѓаните самоиницијативно, континуирано донираа облека и обувки. Првите пакети облека и обувки беа поделени на неколку деца сместени во дом семејства со што Фондацијата го одбележа Светскиот ден на детето и Денот на згрижувачите во Македонија. Останатите пакети ќе бидат поделени на други социјално немоќни семејствата.

alista juni