Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

По шестмесечно спроведување на проектни активности преку едуцирање на над 80 ученици од Гимназиите во Велес и Кавадарци за медиумска писменост и критичко мислење, Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ Велес го реализира завршниот настан од проектот. Настанот ќе се одржи на 28 март 2019 година во ресторан Моклиште во Кавадарци, со почеток во 10 часот.

Во петок на 22 март со почеток во 18:00 часот во Ликовниот салон се одржа свеченото доделување на наградите од литературниот конкурс на тема ,,Мојот сон е...’’ распишан од страна на Младинскиот актив на Фондација за локален развој и демократија -ФОКУС. На распишаниот конкурс пристигнаа вкупно девет творби, при што комисија составена од членовите на активот ги додели наградите во две категории: проза и поезија.

Младинскиот Актив на Фондацијата за локален развој и демократија „ФОКУС“ распишува

Л И Т Е Р А Т У Р Е Н       К О Н К У Р С
на тема „Мојот сон е...“