Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Дел од вработените и волонтерите во Фондација „Фокус“ беа обучени за спроведување на програмата за интеграција на млади.

obuka uzus  obuka uzus1

На 26 учесници во циклусот на обуки за Младински активизам во просториите на Фондацијата Фокус им беа доделени сертификати за обуките на тема Младински политики, Слобода на здружување, Граѓански иницијативи и Аргументирано изразување.

sertifikati1  setifikati2

Фондацијата за локален развој и демократија Фокус во соработка со општина Велес, во просториите на Фондацијата, одржа работилница со претставници на општинаската  администрација и работната група на тема „Градење на капацитети на младите за креирање на механизми за алтернативни начини на информирање “. Целта на оваа работилница беше  младите да ги достват своите предлози како до поголема достапност на информациите кои нив ги засегаат.

mladiinfo