Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Фондацијата за локален развој и демократија “Фокус“ на 23.02.2012 год

ина одржа обука на тема „Градење на капацитети на младите за вработување и самовработување“.

Yes Fondacija 1


Обуката ги опфати темите за унапредување на комуникацијата, изработка на личен акционен план за развој, подготовка за интервју, изработка на CV и бизнис план, а ја спроведе Наташа Петкова обучувач од YES Фондација од Скопје.

На 01.11.2011 во просториите на Фондацијата „Фокус“ се одржа работилница за утврдување на приоритети на младите во општина Велес. На истата присуствуваа 10 учесници и тоа: Младински клуб при Фондација „Фокус“, Извиднички одред „Димитар Влахов“, Клуб на млади „Црвен Крст“Велес, ЦИР „Виготски“,  „Чекори на Младите“ и од Студенстскиот парламент при Техничко -технолошкиот факулет од Велес.
 

Дебатерскиот тим при Фондацијата „Фокус“ од Велес,  во состав: Моника Саздова, Дејан Ризински и Весна Радиновска го освоија второто место на финалето дебатирајќи со тимот од Хрватска.

Во периодот од 28-30.10.2011 се одржа меѓународното дебатно првенство Macedonia Open 2011 во Гимназијата „Јосип Броз Тито“во организација на Младинскиот образовен форум. Финалниот натпревар се одржа на Факултетот за туризам и менаџмент во Скопје, на кое се натпреваруваа дебатерски  тимови од Република Македонија, како и дебатери од Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, Романија и САД.