Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Фондацијата  за локален развој и демократија ФОКУС,  после јунскиот музичко забавен хепенинг,  продолжи да го имплементира проектот Младите за Отворено Општество - Локална Младинска Иницијатива на територијата на општина Велес,  кој е финанансиски поддржан од Фондацијата Институт Отворено Општество Македонија (ФИООМ) како Имплементатор на национално ниво е Младинскиот Образовен Форум(МОФ).