Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1
Почитувани,

Општина Велес и Фондација „Фокус“, ги покануваат претставниците од урбани и месни заедници, претставниците од областите на образованието, културата, здравствената и социјална заштита, како и од здруженија и фондации (спортски клубови, невладини организации, културно уметнички друштва итн.) и сите заинтересирани граѓани на:

Јавна расправа по Нацрт-буџет на општината за 2011 година

Јавната расправа ќе се одржи на 04.12.2010 година (сабота)  во 11 часот во  Општина Велес.

Нацрт- буџетот што ќе биде презентиран на Јавната расправа можете да го најдете во електронска верзија на веб страната на Општина Велес www.veles.gov.mk, Вашите забелешки по нeго можете да ги упатите на засебниот линк за коментари на истата веб страна.

„Годишната програма на Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус,, -Велес е поддржана од програмата CIVICA Mobilitas -  имплементирана од ЦИРа и финансиски поддржана од SDC“