Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

 

ngocenters

1. НАУКА, КУЛТУРА, УМЕТНОСТ  И  ФОЛКЛОР


1.Културно Уметничко Друштво  „Коле Неделковски“
2.Фолклорен Асанбал „Вила Зора“    
3.Центар за култура и  уметност
4.Клуб на писатели „Кочо Рацин“
5.Вокален Инструментален Асанбал  „Распеани Велешани“
6.Центар за научна фантастика „Визија“
7.Здружение  „Љубители на стрип СТРИП АРТ“
8.Културно Уметничко Друштво „Бирлик“
9.Деловна Културна Манифестација „Којнички средби“
10.Асанбал „Керамичар“
11.Фестивал на дестка песна „Велешки ѕвездички“
12.ЗНАК „Антика“
13.Друштво за наука и уметност
14.ЗГ„ВЕЗИЛКА - ЛЕНКА“


2. ДЕЦА И  МЛАДИ


15.Извиднички Одред „Димитар Влахов“
16.Друштво на родители за грижа за здраво поколение
17.Детски параламент
18.Младински Центар за Балканска Соработка
19.Младински Образовен Форум (Дебатен клуб)


3. ХЕНДИКЕПИРАНИ И ИНВАЛИДИ


21.Здружение на родители на деца заболени од церебрална парализа
22.Центар  за помош на лица  со  интелектуална попреченост  „ПОРАКА“
23.Здружение на инвалиди на трудот
24.Здружение на слепи лица
25.Здружение на глуви  на глуви
26.Здружение на инвалидски пензионери на Велес
27.Сојуз на инвалидски органзиации на Велес
28.Друштво за помош на лица со посебни потреби „ЗРАК“


4. СОЦИЈАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ


29.ХДЗТ „Јени Хајат“
30.Иницијатива за социјална поддршка
31.ЦРВЕН КРСТ ВЕЛЕС

5. СТАРИ ЛИЦА


32.Општински одбор на борците од НОАВМ Велес
33.Здружение на пензионери
34.Здружение на инвалидски пензионери на Велес

6. ЧОВЕКОВИ И ЖЕНСКИ ПРАВА


35.Организација на жени на Велес
36.Здружение на самохрани мајки „СТЕЛА“
37.Асоцијација за демократски вредности


7. ЕТНИЧКИ ГРУПИ


38.Здружение на граѓани роми „Романи Бах“
39.Месен Одбор на Обидентата Српска Заедница Велес
40.Здружение на власите „Црвен цвет“
41.ХДЗТ „Јени Хајат“

8. РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ


42.Ловно Друштво „Руен”
43.Јога Друштво Велес


9. ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗДРУЖЕНИЈА


44.Здружение на финансиски работници во локална самоуправа и јавните претпријатија
45.Здружение на граѓани со дијабетис
46.Здружение на педагози и психолози

10. ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА (екологија)


47.Еколошко Друштво „Вила Зора“
48.Еколошко Друштво „БРЕЗА“
49.Еколошко - Макробиотичко Друштво „ГЕА“
50.Пчеларско здружение „Пчела“
51.Здружение за заштита и одгледување на птици „Рубино”
52.Здружение на граѓани  „СПАС ЗА ЕЗЕРОТО МЛАДОСТ“
53.Еколошка Групација „Грин Пауер“

11. СОЈУЗИ НА ЗДРУЖЕНИЈА


54.Сојуз на спортови
55.Сојуз на училишен спорт

* Превземете го целосниот адресар на НВО-и од Велес од тука