Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Почитувани,

Пред Вас се официјално усвоените програми и буџетот на општината за 2010 - та година.

Вашето активно учество и конструктивен придонес во одредувањето приоритети во фазата на планирање на овие значајни документи беше од големо значење и еден вид „гаранција“ дека со нивното усвојување, локалната власт ќе успее да одговори на вистинските потреби на жителите на Вашата општина.

 

Вклученоста на претставниците од општинската администрација во овој процес и покажаната отвореност за соработка, се потврда за подготвеноста на локалната власт да пристапи кон решавање на проблемите кои Вие ги сметате за најприоритетни.

 

Се надеваме дека поголемиот дел од Вашите изнесени предлози за надминување на проблемите со кои секојдневно се соочувате како и споделените идеи за посакуваниот изглед на Вашите улици, населби и општината воопшто, ќе ги пронајдете во овие документи и истите ќе бидат доволна причина за Ваше понатамошно влијание за целосно реализирање на програмите.

Веса Шкортова
извршен директор

 

За пристап до програмите и буџетите на секоја од општините, Ве молиме кликнете на име на општината:

 

 

 

Почитувани,

Пред Вас се официјално усвоените програми и буџетот на општината за 2009та година.

Вашето активно учество и конструктивен придонес во одредувањето приоритети во фазата на планирање на овие значајни документи беше од големо значење и еден вид „гаранција“ дека со нивното усвојување, локалната власт ќе успее да одговори на вистинските потреби на жителите на Вашата општина.

 

Вклученоста на претставниците од општинската администрација во овој процес и покажаната отвореност за соработка, се потврда за подготвеноста на локалната власт да пристапи кон решавање на проблемите кои Вие ги сметате за најприоритетни.

 

Се надеваме дека поголемиот дел од Вашите изнесени предлози за надминување на проблемите со кои секојдневно се соочувате како и споделените идеи за посакуваниот изглед на Вашите улици, населби и општината воопшто, ќе ги пронајдете во овие документи и истите ќе бидат доволна причина за Ваше понатамошно влијание за целосно реализирање на програмите.

 

Веса Шкортова
извршен директор

 

За пристап до програмите и буџетите на секоја од општините, Ве молиме кликнете на име на општината: