Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

 

 • Регионален Центар за застапување, Делчево
 • Регионален Центар за одржлив развој, Кратово
 • Центар за одржлив развој на заедницата, Дебар
 • Центар за одржлив развој Порта, Струмица
 • Регионален Центар за одржлив развој, Гевгелија
 • Центар за поддршка на заедницата, Ресен
 • Центар за локален развој Антигонеа, Неготино
 • Здружение за развој и активизам АКВА, Струга
 • Фондација за развој на локалната заедница, Штип
 • Центар за развој на заедницата, Кичево
 • Фондација за поддршка и развој, Прилеп
 • Фондација за локален развој и демократија ФОКУС, Велес


* Превземете го целосниот адресар на осамостоените центри - партнери од тука