Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

ОТВОРЕНИ ЗА СИТЕ:

нво, меѓународни организации, локална самоуправа, бизнис сектор, медиуми, институции

 

 • Услуги
 • Користење и изнајмување опрема
 • Изнајмување деловен простор

Сала за состаноци (капацитет 30-50 лица)

 • Сопствено озвучување
 • Проекционо платно
 • TV, DVD, LCD проектор

Користење услуги и ресурси

 • Користење  компјутер
 • Факс услуги
 • Скенирање
 • Фотокопирање
 • Користење Интернет
 • Библиотека (над 1500 наслови, стручна литература за работа со НВО и институцуии)

Организирање настани

 • Обуки
 • Курсеви (компјутери, странски јазици)
 • Работилници
 • Состаноци
 • Промоции
 • Дебати
 • Презентации
 • Трибини
 • Предавања
 • Семинари

Консултации

 • Регистрирање на Здруженија на грѓани и фондации
 • Организациски развој

Изнајмување опрема

 • Проекционо платно
 • Табла (флип чарт)
 • Графоскоп
 • LCD проектор
 • Лап топ
 • Дигитална камера
 • Дигитален фотоапарат

Резервацијата за користење на услуги, сервиси и ресурси, препорачуваме да го направите најмалку 2 дена однапред.

Ви благодариме!

pdf Ценовник на „ФОКУС“ Велес за услуги, сервиси, користење и изнајмување опрема и деловен простор