Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Охрид, 21-23.09.2018

maksimВтората од петте планирани обуки за претставници на граѓанските организации од Источниот Регион се одржа изминатиот викенд во Охрид. Целта на обуката беше поголема вклученост на граѓанските организации во следењето на транспарентноста, отчетноста и интегритетот на институциите во јавните набавки.