Вторник, 25 Мај 2021
25.05.2021 Претставници на граѓанските организации, бизнис заедницата, академската фела и медиумите на ден 18.05.2021...
Среда, 12 Мај 2021
12.05.2021 Проектниот тим ја одржа четвртата фокус група со претставниците на Одделението за јавни дејности при...
Петок, 02 Април 2021
Воспоставување на Локалнa лидерскa групa (ЛЛГ) со околу 10-20 членови во Општина Велес, која што ке поседува...
Четврток, 01 Април 2021
01.04.2021 Проектниот тим ја одржа третата фокус група на која присуствуваа Претседателот на Советот...

Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1