Петок, 02 Април 2021
Воспоставување на Локалнa лидерскa групa (ЛЛГ) со околу 10-20 членови во Општина Велес, која што ке поседува...
Четврток, 01 Април 2021
01.04.2021 Проектниот тим ја одржа третата фокус група на која присуствуваа Претседателот на Советот...
Четврток, 25 Март 2021
Фондација Фокус како соработник во реализацијата на проектот “Оддржлив урбан развој на Ромските...
Среда, 24 Март 2021
Здружението за хумано домување "Хабитат Македонија" и Општина Велес спроведуваат проект "Одржлив урбан...

Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1