Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Vilazora1

Сашка Коцевска, менаџер и Олгица Наумоска, финасиски менаџер ја проследија презентацијата на сетот документи кои е подготвен како резултат на едногодишната реализација на проектот „Фокус во фокусот“ на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ – Велес.

LeskovskaiToleska fin

Десанка Лесковска и Јорданка Толеска, членки на Организацијата на жени на Општина Велес ја проследија презентацијата на сетот документи кои се подготвени како резултат на едногодишната реализација на проектот „Фокус во фокусот“ на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ – Велес одржан на 27.06.2019 во салата на Дом на НВО во Велес.

Politikazakvalitet fin

По дванаесет месеци од реализацијата на проектот „Фокус во фокусот“ основачите, членовите на Одборот, на Комисијата за надзор над финансиското работење, вработените и волонтерите на Фондација Фокус, сите вклучени во процесот на подготовка и креирање на 12 нови документи Фондација Фокус, на 26 јуни 2019 година, присуствуваа на петата работилница на Проектот „Фокус во фокусот“ на која беше презентиран креираниот Систем за управување со квалитет базиран на НВО стандардот воведен од ЦНВОС и SIQ Љубљана, Република Словенија.