Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

viber image 2021 04 05 13 35 5102

Фондација Фокус како соработник во реализацијата на проектот “Оддржлив урбан развој на Ромските заедници„ кој е поддржан од здружението за хумано домување “Хабитат-Македонија„ и Општина Велес започна со реализација на дел од почетните активности преку дистрибуција на информативни летоци на граѓаните кои живеат во реоните “Спомен Костурница„ во близина на Железен Мост и Карпа Маале во Велес.

Untitled design 28

Здружението за хумано домување "Хабитат Македонија" и Општина Велес спроведуваат проект "Одржлив урбан развој на ромските заедници" чиј партнер во дел од активностите што ќе се спроведуваат на територијата на град Велес ќе биде и Фондација за локален развој и демократија „Фокус“. Договорот е потпишан во месец јануари, 2021 година.

ROB3

Членови на Комисија за еднакви можности на мажите и жените на Општина Велес и директори и директорки на основните и средните училишта во град Велес учествуваа во работата на втората фокус група од проектот „Еднаквост за одржлив развој на заедницата – Креирање на база на податоци за родово буџетирање“ што се одржа на ЗООМ платформата во четврток, на 18.03.2021 година.