Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

Online kovid19nastan fin

Средношколци, пред започнување на учебната 2020/2021, Клубот на млади на Фондација „Фокус“ ви овозможува да добиете корисни информации за лична и заштита на вашите семејства од пандемиското заболување Ковид -19.  Ве охрабруваме да бидете дел од он лајн настанот за што е потребно пријавување.

koalicijasega fin2obuka

На 29 и 30 јули 2020 година во просториите на Коалиција на младински огранизации СЕГА во Прилеп се одржа обука за комуникациски алатки која има за цел да го на Коалиција СЕГА кон младите,организаациите членки и засегнатите страни преку користење на нови технологии и трендови за комуниказија.

FokusmladirabotilnicaStruga1

9.07.2020

На 3 и 4 јули, годинава, во Струга се одржа работилницата за развивање на комуникациска стратегија на Коалиција „СЕГА“ која е активност на проектот: „Јакнење на транспарентноста и отчетноста на Коалиција на младински организации СЕГА“ на која учествуваше Ивана Мирчевска, секретар на Клубот на млади на Фондација „Фокус“.