Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1

anketirawe fin

Со цел да се детектираат проблемите и предизвиците со кои учениците се соочуваат во онлајн наставата во општински основни училишта во Велес како и во населените места Иванковци, Башино Село, Горно Оризари и Бузалково како и во четирите општински средни училишта во тек анкетирање на близу 1500 ученици.

viber image 2021 02 02 13 43 0

Фондација за локален развој и демократија „ФОКУС“ Велес, имплементирајќи го проектот „Еднаквост за одржлив развој на заедницата – Креирање на база на податоци за родово буџетирање“ на донаторот ЦРПМ , со цел е детектирање на потребите и предизвиците со кои се соочуваат учениците и ученичките, особено во време на пандемија предизвикана од Ковид-19, објавува:

FoliivoZelenagradinaMacaOvcarova fin

Вработените во фабриката за шински возила „Колска“ ги подготвија фолиите според изработените скици на дипл. архитектка Цветанка Саздова, волонтерка на Фондација “Фокус“. Работниците исто така ги монтираа во дворовите на клон „Ѕвончица“ на ОЈУДГ „Димче Мирчев“ и на ПОУ „Маца Овчарова“ во Велес на 1 февруари 2020 година.