Monday, 26 June 2023
Во Општина Велес не се нудат формални и неформални програми за обука за занаети од областа на декоративниот...
Thursday, 24 November 2022
  На ден 24.11.2022 година се конституираше новиот клуб на млади на Фондација за локален развој и демократија...
Thursday, 10 November 2022
Во просториите на Младинскиот центар во Велес,денеска,10 ноември,2022 година Ивана Мирчевска одржа работилница...
Thursday, 10 November 2022
                                                       ...

Публикации

 
policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1