Monday, 01 March 2021
01.03.2021 Спроведена теренската анкета во град Велес и населените места Иванковци, Г.Оризари , Башино Село и...
Friday, 26 February 2021
Денеска, 26.02.2021 година, во населба Горно Оризари, Фондација за локален развој и демократија „Фокус “ ја...
Wednesday, 03 February 2021
Со цел да се детектираат проблемите и предизвиците со кои учениците се соочуваат во онлајн наставата во...
Wednesday, 03 February 2021
На ден 01.02.2021 и 02.02.2021, во просториите на Фондација за локален развој и демократија „ФОКУС“ се одржа обука на...

Публикации

policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1