Monday, 14 September 2020
По оценката дека станува збор за квалитетно осмислен , едукативен, инклузивен, еколошки и особено...
Monday, 14 September 2020
На краток состанок што се одржа на 17 јули 2020 година во салата за состаноци на Дом на НВО директорките на ОУДГ...
Monday, 14 September 2020
ЈП „Национални шуми“ позитивно одговори на барањето на Фондација Фокус со партнерите ОУДГ „Димче Мирчев“...
Monday, 14 September 2020
На 8 јуни се одржа втората координативна средба со директорките на ОУДГ „Димче Мирчев“, Маја Велиновска и на...

Публикации

policy briefweb 2
javni nabavkiweb 2
Fokus Analiza2018 v4 web 1